Polityka Prywatności Natura Bazar ― szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Green Port Team Sp z o.o, ul. Matuszewska 20, 03-876 Warszawa, który jest właścicielem strony internetowej naturabazar.pl.

W jakich celach są przetwarzane Pani/Pana dane osobowe?

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • w celu kierowania do Pani/Pana przez Spółkę treści marketingowych (newsletterów) w sposób, na który Pan/Pani wyraziła odrębną zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes firmy polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,
 • dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem firmy jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Przez jaki okres będą przechowywane Pana/Pani dane osobowe?

 • W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży,
 • W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez firmę treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie.

Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

Wymóg podania danych

 • Podanie danych w celu realizacji sprzedaży jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży. W razie niepodania tych danych sprzedaż nie będzie mogła zostać przeprowadzona.
 • Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu, nie będą one przetwarzane.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Pani/Pana dane osobowe?

 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 • dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
 • podmioty świadczące na rzecz firmy usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,
 • przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy,
 • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą, podmioty kredytujące
 • organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Profilowanie

Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu:

 • Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

DANE COOKIES

Podczas korzystania ze strony internetowej Administrator może przetwarzać dane zebrane w plikach Cookies w celu:

 • zapamiętywania produktów dodanych do koszyka
 • identyfikacji kupujących jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
 • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
 • optymalizacji korzystania ze strony internetowej.
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze stron Administratora

Wycofanie zgody

1. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych firma prosi o wycofanie zgody:

 • w formie pisemnej na adres (>ul. Matuszewska 20, 03-876 Warszawa)
 • lub elektronicznej (wiadomość email na adres rodo@greenport.pl).

2. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.