Reklamacje

Po otrzymaniu przesyłki Prosimy sprawdzić w obecności dostawcy stan przesyłki.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki podczas przewozu prosimy zastosować poniższą procedurę:

  1. Odmówić odbioru przesyłki
  2. Spisać w obecności dostawcy protokół określający stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, co znacznie ułatwi ewentualne postępowanie reklamacyjne.

Reklamacje można zgłaszać pisemne, lub poprzez pocztę elektroniczną. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni.Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Klienta, a w razie wątpliwości również potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie. Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.