Dlaczego jako NaturaBazar.pl uczestniczymy w projekcie fundacyjnym?

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest nieodłącznym elementem życia Naturabazar.pl , angażujemy się społecznie wspierając słuszne działania na rzecz wspólnego dobra. Uważamy, że równość dostępu do wiedzy jest jednym z kluczowych czynników rozwoju społeczeństwa.

Jako marce Natura Bazar, zależy nam na krzewieniu i dostarczaniu naszym klientom zarówno najwyższej jakości produktów naturalnych jak również edukowaniu i przekazywaniu wiedzy dotyczącej holistycznego podejścia do zdrowia.

Fundacja Natura&Zdrowie podziela nasz entuzjazm związany z naturalną edukacją i dąży do wprowadzenia jak największej ilości projektów stawiających na pierwszym miejscu zdrowie i naturalne sposoby jego utrzymania.

Dlatego podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu wspólnych działań prozdrowotnych, którego efektem jest e-book Dieta dobra dla zdrowia.

CSR